Dây căng lưới 1.5mm, thép không gỉ 7×7 – cuộn dây 100m

Số của bài viết: 2272
Thông tin:

 

  • Đường kính 1,5mm
  • Dây thép không gỉ 7 x 7
  • Cuộn dây 100m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 1,5mm
  • Dây thép không gỉ 7 x 7
  • Cuộn dây 100m