Dây căng lưới 2mm, mạ kẽm 19ply – Cuộn dây 250m

Số của bài viết: 2289
Thông tin:

 

  • Đường kính 2mm
  • Dây mạ kẽm 19ply
  • Cuộn dây 250m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 2mm
  • Dây mạ kẽm 19ply
  • Cuộn dây 250m