Dây căng lưới 2mm, mạ kẽm 7×7 – cuộn dây 100m

Số của bài viết: 2283
Thông tin:

 

  • Đường kính 3mm
  • 7 x 7 dây thép mạ kẽm
  • Cuộn dây 100m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 3mm
  • 7 x 7 dây thép mạ kẽm
  • Cuộn dây 100m