Dây căng lưới 2mm, thép không gỉ 7×7 – cuộn dây 100m

Số của bài viết: 2291
Thông tin:

 

  • Đường kính 2mm
  • Dây thép không gỉ 7 x 7
  • 100m cuộn dây
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 2mm
  • Dây thép không gỉ 7 x 7
  • 100m cuộn dây