Dây căng lưới 2mm, thép không gỉ 7×7 – Cuộn dây 250m

Số của bài viết: 2277
Thông tin:

 

  • Đường kính 2mm
  • 7 x 7 dây thép không gỉ
  • 250m cuộn dây
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 2mm
  • 7 x 7 dây thép không gỉ
  • 250m cuộn dây