Dây căng lưới 3mm, thép không gỉ 7×7 – cuộn dây 100m

Số của bài viết: 2275
Thông tin:

 

  • Đường kính 3mm
  • Dây thép không gỉ 7 x 7
  • Cuộn dây 100m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 3mm
  • Dây thép không gỉ 7 x 7
  • Cuộn dây 100m