Dây cáp 300mm x 4,8mm – Gói 100

Số của bài viết: 1868
Thông tin:

 

 • Dây buộc nylon đen
 • Chống tia cực tím
 • Được sử dụng để gắn chuỗi Bird vào đường ống hoặc tay vịn có đường kính lên đến 100mm (4 “)
 • 300mm x 4,8m
 • Gói 100
 • Sự miêu tả
 • Dây buộc nylon đen
 • Chống tia cực tím
 • Được sử dụng để gắn chuỗi Bird vào đường ống hoặc tay vịn có đường kính lên đến 100mm (4 “)
 • 300mm x 4,8m
 • Gói 100