Dây cáp nhựa màu đen

Số của bài viết: 606
Thông tin:

 

  • Quan hệ cáp màu đen
  • Gói 100
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Quan hệ cáp màu đen
  • Gói 100

Các màu có sẵn:

  • Đen (06)