Dây chấn lưu có chì, 400 g / m

Số của bài viết: 4612
Thông tin:

 

  • Dây chấn lưu có chì
  • 400 g / m, kết hợp
  • Trong một dải Polyester để gắn vào lưới an toàn
  • Sự miêu tả
  • Dây chấn lưu có chì
  • 400 g / m, kết hợp
  • Trong một dải Polyester để gắn vào lưới an toàn