Dây chạy Polypropylene trên mỗi mét chạy

Số của bài viết: 6632
Thông tin:

 

  • Dây polypropylene chất lượng cao, được tết 4 mặt (chống thối tuyệt đối), bề mặt chạy đều, bên trong dây thép (Ø 12 mm) làm thành phần dầm
  • Trọng lượng trên mỗi mét chạy khoảng. 5-11 kg