Dây chéo 12mm gắn vào lưới

Số của bài viết: 2627
Thông tin:

 

 • Đường kính 12mm
 • Polysteel Rope
 • Dây chéo để giảm độ võng của lưới (Loại M)
 • (30 kN)
 • Luồn dọc và ngang qua lưới và buộc chặt vào dây bao quanh ở cả hai bên.
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 12mm
 • Polysteel Rope
 • Dây chéo để giảm độ võng của lưới (Loại M)
 • (30 kN)
 • Luồn dọc và ngang qua lưới và buộc chặt vào dây bao quanh ở cả hai bên.

Các màu có sẵn:

 • Trắng (02)