Dây chiến đấu

Số của bài viết: 4760
Thông tin:

 

  • Dây chiến đấu, làm bằng PES với đường kính 32 mm, được bện bằng ống nhựa chống sờn
  • Màu đen
  • Chiều dài: 10 m
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Dây chiến đấu, làm bằng PES với đường kính 32 mm, được bện bằng ống nhựa chống sờn
  • Màu đen
  • Chiều dài: 10 m

Các màu có sẵn:

  • Đen (06)