Dây chim bọc nylon – Cuộn dây 500m

Số của bài viết: 2193
Thông tin:

 

  • Dây thép không gỉ 0,45mm 1 x 7
  • Phủ nylon trong suốt ổn định UV
  • Đường kính thành phẩm 0,7mm
  • Cuộn dây 500m
  • Sự miêu tả
  • Dây thép không gỉ 0,45mm 1 x 7
  • Phủ nylon trong suốt ổn định UV
  • Đường kính thành phẩm 0,7mm
  • Cuộn dây 500m