Dây cho quả bóng đầu

Số của bài viết: 4769
Thông tin:

Dây treo đầu bóng bằng nylon bện 5 mm, dài 12 m, có móc và vòng xoay.

  • Sự miêu tả

Dây treo đầu bóng bằng nylon bện 5 mm, dài 12 m, có móc và vòng xoay.