Dây chống sốc 8mm / Dây Bungee – Cuộn dây 50m

Số của bài viết: 2748
Thông tin:

 

  • Dây điện giật / dây Bungee có đường kính 8mm
  • Cuộn dây dài 50m
  • Chỉ có sẵn màu trắng với đốm
  • Sự miêu tả
  • Dây điện giật / dây Bungee có đường kính 8mm
  • Cuộn dây dài 50m
  • Chỉ có sẵn màu trắng với đốm