Dây đai khóa 1m có kẹp

Số của bài viết: 1991
Thông tin:

 

  • Nịt thắt lưng có kẹp.
  • Chiều dài: xấp xỉ 1 m
  • Cung cấp lỏng lẻo.
  • Sự miêu tả
  • Nịt thắt lưng có kẹp.
  • Chiều dài: xấp xỉ 1 m
  • Cung cấp lỏng lẻo.