Dây đeo khóa 1 mảnh, SWL 1000 daN

Số của bài viết: 2709
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 25 mm
 • 1 miếng
 • SWL 1000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 1 phần / vòng
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 25 mm
 • 1 miếng
 • SWL 1000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 1 phần / vòng