Dây đeo khóa, 1 mảnh, SWL 2000 daN / 4000 daN

Số của bài viết: 2683
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 50 mm
 • 1 miếng
 • SWL 2000 daN (kp) / 4000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 8 m = khi ghép lại.
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 50 mm
 • 1 miếng
 • SWL 2000 daN (kp) / 4000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 8 m = khi ghép lại.