Dây đeo khóa, 1 mảnh, SWL 2000 daN

Số của bài viết: 2686
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 35 mm
 • Với bánh cóc nhẹ
 • 1 mảnh, SWL 2000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = khi ghép lại.
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 35 mm
 • Với bánh cóc nhẹ
 • 1 mảnh, SWL 2000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = khi ghép lại.