Dây đeo khóa, 1 mảnh, SWL 500 daN

Số của bài viết: 2689
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 25 mm
 • 1 miếng
 • SWL 500 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 1 phần / vòng
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 25 mm
 • 1 miếng
 • SWL 500 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 1 phần / vòng