Dây đeo khóa, 2 mảnh, SWL 1000 daN / 2000 daN

Số của bài viết: 2691
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 35 mm
 • Với bánh cóc nhẹ
 • 2 hột
 • SWL 1000 daN (kp) / 2000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 0,50 m đầu ngắn + 1,50 m đầu rời.
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 35 mm
 • Với bánh cóc nhẹ
 • 2 hột
 • SWL 1000 daN (kp) / 2000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 0,50 m đầu ngắn + 1,50 m đầu rời.