Dây đeo khóa, 2 mảnh, SWL 1500 daN / 3000 daN

Số của bài viết: 2680
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 35 mm
 • 2 miếng bánh cóc nặng
 • SWL 1500 daN (kp) / 3000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 0,50 m đầu ngắn + 1,50 m đầu rời.
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 35 mm
 • 2 miếng bánh cóc nặng
 • SWL 1500 daN (kp) / 3000 daN (kp)
 • Chiều dài tiêu chuẩn 2 m = 0,50 m đầu ngắn + 1,50 m đầu rời.