Dây đeo khóa, 2 mảnh, SWL 2000 daN / 4000 daN, có móc đôi

Số của bài viết: 2699
Thông tin:

 

 • Dây đeo khóa
 • Rộng 50 mm
 • 2 mảnh, SWL 2000 daN (kp) / 4000 daN (kp)
 • Có móc kép
 • Chiều dài tiêu chuẩn 8 m = 0,50 m đầu ngắn + 7,50 m đầu rời.
 • Sự miêu tả
 • Dây đeo khóa
 • Rộng 50 mm
 • 2 mảnh, SWL 2000 daN (kp) / 4000 daN (kp)
 • Có móc kép
 • Chiều dài tiêu chuẩn 8 m = 0,50 m đầu ngắn + 7,50 m đầu rời.