Dây đeo trung tâm, tích hợp

Số của bài viết: 4260
Thông tin:

 

  • Dây đeo trung tâm tích hợp làm bằng 100% polyester
  • Hoàn thành với móc chụp bằng thép không gỉ.
  • Sự miêu tả
  • Dây đeo trung tâm tích hợp làm bằng 100% polyester
  • Hoàn thành với móc chụp bằng thép không gỉ.