Dây dốc

SlackRope SlackRope
Số của bài viết: 6256
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

0.35 m

Yêu cầu không gian:

5.35 x 0.10 m

Vùng an toàn:

8.35 x 3.00 m

Min. chống rơi:

23.00 m²

Chiều cao rơi:

0.35 m

Bê tông cần thiết m³:

0.65 m³

Số người dùng:

10
  • Mô tả
  • Dây quấn, Ø 65 mm, chiều dài 5,50 m
  • 2 lò xo treo
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)