Dây đu, cây gai dầu, dài 6 m

Số của bài viết: 4775
Thông tin:

 

  • Đu dây bằng sợi gai màu xám
  • Dài 6 m
  • Trung tâm được gia cố đến 12 mm
  • Với các vòng ở hai đầu
  • Sự miêu tả
  • Đu dây bằng sợi gai màu xám
  • Dài 6 m
  • Trung tâm được gia cố đến 12 mm
  • Với các vòng ở hai đầu