Dây Isilink (Đường kính 4mm)

Số của bài viết: 1889
Thông tin:

Dây Isilink là một giải pháp dây đa năng có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng nhờ độ căng đứt cao. Một số ứng dụng phổ biến nhất của Isilink là trong vườn để treo các kế hoạch và chậu và để gắn lưới an toàn vào giàn giáo.

  • Sự miêu tả
  • Tính chất

Dây Isilink (Đường kính 4mm)

Dây Isilink là một giải pháp dây đa năng có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng nhờ độ căng đứt cao. Một số ứng dụng phổ biến nhất của Isilink là trong vườn để treo các kế hoạch và chậu và để gắn lưới an toàn vào giàn giáo.

  • Đường kính 4mm
  • Polypropylene có độ bền cao
  • Dây isilink
  • Độ căng đứt: 100 daN
  • Mét / cuộn: 600 m

Các màu có sẵn:

  • Xanh lam (04)