Dây kéo, chiều dài: 3,50 m

Số của bài viết: 4209
Thông tin:

 

  • Kéo dây cho lưới kéo sân tennis trong khoảng. Nhựa mềm bện 10 mm.
  • Chiều dài: 3,50 m
  • Chốt mạ kẽm ở cả hai đầu.
  • Sự miêu tả
  • Kéo dây cho lưới kéo sân tennis trong khoảng. Nhựa mềm bện 10 mm.
  • Chiều dài: 3,50 m
  • Chốt mạ kẽm ở cả hai đầu.