Dây “Kéo co”, dài 14 m

Số của bài viết: 4817
Thông tin:

 

 • Đường kính 20mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây “kéo co”
 • Ở dạng mềm với điểm đánh dấu màu đỏ ở giữa và các đầu được tráng nhựa
 • Màu sắc: Màu gai dầu
 • Chiều dài: 14 m
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 20mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây “kéo co”
 • Ở dạng mềm với điểm đánh dấu màu đỏ ở giữa và các đầu được tráng nhựa
 • Màu sắc: Màu gai dầu
 • Chiều dài: 14 m