Dây kéo nhựa hạng nặng – Đá – dài 1m

Số của bài viết: 1111
Thông tin:

 

 • Số 9 Zip
 • Để sử dụng với lưới 19mm & 50mm
 • Thông qua truy cập netting
 • Cố định với vòng heo
 • Dài 1m
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Số 9 Zip
 • Để sử dụng với lưới 19mm & 50mm
 • Thông qua truy cập netting
 • Cố định với vòng heo
 • Dài 1m

Các màu có sẵn:

 • Đá (088)