Dây leo bằng polypropylene, chiều dài 2,00 m, Ø 24 mm

Polypropylene climbing rope
Số của bài viết: 6581
Thông tin:

 

  • Ống đong có vòng thép mạ kẽm 10 x 50 mm ở trên cùng, nắp cuối bằng polyetylen ở dưới