Dây leo bằng polypropylene, thắt nút, chiều dài 2,00 m, Ø 24 mm

Polypropylene climbing rope, knotted
Số của bài viết: 6575
Thông tin:

 

  • Thắt nút, ống có vòng thép mạ kẽm (10 x 50 mm) ở trên cùng, nắp cuối bằng polyetylen ở dưới