Dây leo dài 4,50 m

Số của bài viết: 4824
Thông tin:

 

  • Đường kính 33m
  • Sợi tự nhiên
  • Dây leo nằm mềm cho phòng tập thể dục
  • Chiều dài: 4,50 m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 33m
  • Sợi tự nhiên
  • Dây leo nằm mềm cho phòng tập thể dục
  • Chiều dài: 4,50 m