Dây leo dài 4,75 m

Số của bài viết: 4795
Thông tin:

 

  • Đường kính 30mm
  • Chất xơ tự nhiên
  • Dây leo nằm mềm cho phòng tập thể dục
  • Chiều dài: 4,75 m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 30mm
  • Chất xơ tự nhiên
  • Dây leo nằm mềm cho phòng tập thể dục
  • Chiều dài: 4,75 m