Dây leo dài 5 m

Số của bài viết: 4808
Thông tin:

 

  • Đường kính 33mm
  • Sợi tự nhiên
  • Dây leo nằm mềm cho phòng tập thể dục
  • Chiều dài: 5 m
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 33mm
  • Sợi tự nhiên
  • Dây leo nằm mềm cho phòng tập thể dục
  • Chiều dài: 5 m