Dây leo, hạng nặng, dài 3,50 m

Climbing rope, heavy-duty
Số của bài viết: 6585
Thông tin:

 

  • Polypropylene (Ø 33 mm), không có lõi thép, màu cỏ
  • Giá đỡ dây mạ kẽm ở trên cùng, ống bọc nhựa ở dưới
  • Chiều dài đã nêu: chiều dài toàn bộ dây thừng bao gồm. người giữ dây