Dây neo mặt đất để leo dây

Ground anchor chains for climbing rope
Số của bài viết: 6598
Thông tin:

 

  • Chuỗi số. 6 mạ kẽm, chiều dài khoảng. 40 cm (trên mặt đất) (bổ sung cho sợi dây được gắn ở cả hai đầu)
  • Không bao gồm mỏ neo bắt vít vào đất