Dây nhảy cườm

Số của bài viết: 4757
Thông tin:

 

 • Dây thừng cườm, dài 3 m
 • Dây nhảy mới bao gồm một sợi dây nylon
 • Với những hạt nhựa nhiều màu sắc như chuỗi ngọc
 • Có tay cầm bằng nhựa đen
 • Thiết kế nhẹ hấp dẫn giúp bạn dễ dàng xoay
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Dây thừng cườm, dài 3 m
 • Dây nhảy mới bao gồm một sợi dây nylon
 • Với những hạt nhựa nhiều màu sắc như chuỗi ngọc
 • Có tay cầm bằng nhựa đen
 • Thiết kế nhẹ hấp dẫn giúp bạn dễ dàng xoay

Các màu có sẵn:

 • Cam / Xanh lam (34)