Dây nhảy neon dài 2,73 m

Số của bài viết: 4763
Thông tin:

 

 • Dây neon
 • Dây nhảy tổng hợp
 • Dài 2,73 m
 • Cho hình thức bỏ qua hiện đại
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Dây neon
 • Dây nhảy tổng hợp
 • Dài 2,73 m
 • Cho hình thức bỏ qua hiện đại

Các màu có sẵn:

 • Hồng Neon (F1)
 • Vàng Neon (F3)
 • Cam Neon (F4)
 • Xanh Neon (F40)