Dây nylon, đường kính 12 mm.

Số của bài viết: 4582
Thông tin:

 

  • Đèn mờ 12mm
  • Dây nylon
  • Có thể được tẩm lưới

 

  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Đèn mờ 12mm
  • Dây nylon
  • Có thể được tẩm lưới

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)