Dây nylon, đường kính 5 mm.

Số của bài viết: 4600
Thông tin:

 

  • Đường kính 5mm
  • Dây nylon
  • Cung cấp riêng
  • Sự miêu tả
  • Tính chất
  • Đường kính 5mm
  • Dây nylon
  • Cung cấp riêng

Các màu có sẵn:

  • Trắng (02)