Dây polyethylene, đường kính 6 mm.

Số của bài viết: 4585
Thông tin:

 

 • Đường kính 6mm
 • Dây polyethylene
 • Có thể được luồn qua lưới
 • Sự miêu tả
 • Tính chất
 • Đường kính 6mm
 • Dây polyethylene
 • Có thể được luồn qua lưới

Các màu có sẵn:

 • Xanh lá (01)
 • Cam (03)
 • Đen (06)