Dây polypropylene có lõi thép trên mỗi mét chạy

Số của bài viết: 6624
Thông tin:

 

  • Ø 65 mm
  • Với lõi thép (Ø 10 mm)