Dây sốc 6mm / Dây bungee – Cuộn dây 50m

Số của bài viết: 2016
Thông tin:

 

Dây điện giật / dây Bungee có đường kính 8mm

Cuộn dây dài 50m

Chỉ có sẵn màu trắng với đốm

  • Sự miêu tả

Dây điện giật / dây Bungee có đường kính 8mm

Cuộn dây dài 50m

Chỉ có sẵn màu trắng với đốm