Dây thăng bằng

Số của bài viết: 4798
Thông tin:

 

  • Dây cân bằng đường kính 70 mm
  • Nhiều sợi Polypropylene
  • Dài 2 m
  • Tất cả các độ dài khác theo yêu cầu
  • Sự miêu tả
  • Dây cân bằng đường kính 70 mm
  • Nhiều sợi Polypropylene
  • Dài 2 m
  • Tất cả các độ dài khác theo yêu cầu