Dây thép căng ròng đường kính 4mm

Số của bài viết: 4192
Thông tin:

 

  • Đường kính 4mm
  • Cáp thép
  • Mạ kẽm
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi.
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 4mm
  • Cáp thép
  • Mạ kẽm
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi.