Dây thép căng ròng đường kính 6mm

Số của bài viết: 4549
Thông tin:

 

  • Đường kính 6mm
  • Cáp thép mạ kẽm
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi
  • Sự miêu tả
  • Đường kính 6mm
  • Cáp thép mạ kẽm
  • Để lắp ráp và căng lưới của chúng tôi