Dây thép không gỉ 0,96mm – Cuộn dây 250m

Số của bài viết: 2207
Thông tin:

 

  • Dây mòng biển
  • Thép không gỉ 0,96mm
  • Cuộn dây 250m
  • Sự miêu tả
  • Dây mòng biển
  • Thép không gỉ 0,96mm
  • Cuộn dây 250m