Dây thừng sợi gai dầu tổng hợp polypropylene, ø 16 mm

Số của bài viết: 953
Thông tin:

 

 • Đường kính 16mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây thừng màu sợi gai tổng hợp
 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dây thừng tổng hợp trên cuộn với 2 chiều dài tiêu chuẩn cho phạm vi ứng dụng rộng nhất có thể.
 • Chiều dài cuộn: 50 m
 • Trọng lượng: 103 g / m
 • Min. break.strength: 3330 daN (kp)
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 16mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây thừng màu sợi gai tổng hợp
 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dây thừng tổng hợp trên cuộn với 2 chiều dài tiêu chuẩn cho phạm vi ứng dụng rộng nhất có thể.
 • Chiều dài cuộn: 50 m
 • Trọng lượng: 103 g / m
 • Min. break.strength: 3330 daN (kp)