Dây thừng sợi gai tổng hợp Polypropylene, ø 10 mm

Số của bài viết: 939
Thông tin:

 

 • Đường kính 10mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây thừng màu sợi gai tổng hợp
 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dây thừng tổng hợp trên cuộn với 2 chiều dài tiêu chuẩn cho phạm vi ứng dụng rộng nhất có thể.
 • Chiều dài cuộn: 100 m
 • Trọng lượng: 45 g / m
 • Min. break.strength: 1530 daN (kp)
 • Sự miêu tả
 • Đường kính 10mm
 • Polypropylene có độ bền cao
 • Dây thừng màu sợi gai tổng hợp
 • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dây thừng tổng hợp trên cuộn với 2 chiều dài tiêu chuẩn cho phạm vi ứng dụng rộng nhất có thể.
 • Chiều dài cuộn: 100 m
 • Trọng lượng: 45 g / m
 • Min. break.strength: 1530 daN (kp)